HomeEmailContact FacebookinstagramTwitterYoutube

View Page In:

Shehwíston ne fnti

Ronatatshennaráhston tsi atennitén:ro kentyóhkwa né:'e, FNTI ronatshennón:ni ahshakonate'shennayén:ta'ne thatirihwayé:ri ón:kwe aontahatihwistanyéhtahkwe ne PayPal. Kí:ken yohsnó:re, watyé:sen táhnon kanonhstá:ton tsi ní:yoht ahshwistányehte ensaterihwahténtya'se ahshehwíston ne káti ahotiyé:nawa'se ne FNTI táhnon ne ronteweyénhstha.

Enwá:ton ken' nahshwistayé:ra'te ne kí:ken niyorihwá:ke:
• Ronteweyénhstha ronwatihwistá:wi
• Ohwísta yakoyén:ta's táhnon skakwatákwas (Capital acquisitions & improvements)
• Kanakerahserá:kon niya'té:kon yonteweyénhstha
• Ó:ya (tesaterihwáhthe't)

Sewatatawi'tsherátshon ronwaná:wi enwá:ton atennitén:ro kakoráhsera ratikarótha kahyatónhsera tenthotiyén:ta'ne – karonwarà:ke ayesanyénhten tóka'ni tsi ratihyatonhserakarényes, tyoyanén:'a nahò:ten sénha sataterakwén:ni.

Oh nontyé:ren ahshwíston?

Satka'wenhátye atahsonterhà:tshera ne ón:wa ronteweyénhstha ahatíhsere, ne ò:ni tasatáhsawen nahò:ten ohén:ton yawenhniserayentóntye enhonterihón:tahkwe. Ká:'ok nón:we tsi nisónnhehs, ónhka'k yesaya'takéhnhen. Ó:nen ne ronteweyénhstha tehonatonhwentsyó:ni ahsheya'takéhnha nón:wa. Satatawì:tshera ahotiyé:nawa'se ahotiyaneráhsten táhnon ronatya'kéhshon enhotiyé:nawa'se nó:nen yenkáhewe. Sahwísta tenkaténya'te táhnon enyesahsennayerón:nitste tsi yonteweyenhstáhkwa.

 

donate now