HomeEmailContact FacebookTwitterYoutubeLinkedIn

View Page In:

University

UNIVERSITY PROGRAMS

FNTI, wiiji nakiimaad aanin Ontario ishpi gikinoo amaadiigamgon, miigwenaa-aa ninda ezhi biigaadegin jibwaa giizhiitaa skooniwin miinwaa shkwaa skooniwin mazinigne kinomaagewinan:

  Public Administration and Governance
Bachelor of Social Work   Bachelor of Arts – Public Administration and Governance
Master of Social Work   Professional Master of Social Work
Master of Social Work   Professional Master of Public Administration and Governance